Sayın Valimiz Mehmet Makas’ın 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı

10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 75. yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşıyoruz.
Bu beyanname, tüm insanların doğuştan sahip olduğu eşit ve devredilemez temel hak ve hürriyetlerinin ırk, din, dil, cinsiyet, siyasi düşünce, ulusal veya sosyal köken gibi ayrım gözetmeksizin korunması gerektiğini teminat altına almaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Anayasamızın ikinci maddesinde de bu durum açıkça belirtilmiştir.
Devletimiz, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için her türlü çabayı göstermektedir. Bu kapsamda, insan haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası sözleşmelere taraf olmuş, bu sözleşmelerin hükümlerini iç hukukuna uygun hale getirmiştir. Ayrıca, insan hakları alanındaki çalışmalara aktif olarak katılmaktadır. Bugün Gazze’de yaşanan insan hakları ihlalleri, uluslararası toplumun dikkatini çekmelidir. Uluslararası toplum, Gazze’deki insan hakları ihlallerini durdurmak için gerekli adımları atmalıdır. İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel haklar ve özgürlüklerdir. Bu hakların korunması, herkesin sorumluluğudur. Bizler de, Gazze’de yaşayan insanların insan haklarının korunması için elimizden geleni yapmalıyız.
Bizler Kırıkkale’mizde de insan haklarına saygılı bir  anlayışla çalışıyoruz. Bu kapsamda, insan hakları eğitimi, farkındalık çalışmaları ve savunuculuk faaliyetlerine destek veriyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyor, tüm insanlığın barış, huzur ve adalet içinde bir arada yaşamasını diliyorum.

                                                                                                                                                                                Mehmet MAKAS
                                                                                                                                                                                 Kırıkkale Valisi

Scroll to Top